Znak Jakość Tradycja

Przystąpiliśmy do polskiego systemu jakości  „Jakość Tradycja”, który służy wyróżnianiu produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych.