O projekcie

logo unia
Leader
logo lgd
PROW-2014-2020-logo-kolor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn: „Uruchomienie działalności Tradycyjne.eu w zakresie sprzedaży tradycyjnych produktów lokalnych (żywnościowych)” mająca na celu uruchomienie nowego kanału sprzedaży lokalnych, tradycyjnych produktów żywnościowych.

Cele pośrednie:

1.Uruchomienie sprzedaży min. dwóch lokalnych produktów żywnościowych wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych w pierwszym roku działalności

2. Pozyskanie grupy trzech stałych dostawców lokalnych produktów żywnościowych w pierwszym roku działalności gospodarczej

3. Promocja lokalnych produktów żywnościowych na terenie całej Polski współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 100 000,00 zł

Przewidywane wyniki operacji: podjęcie działalności gospodarczej i utworzenie jednego miejsca pracy.
Operacja współfinansowana z budżetu Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska