Stowarzyszenie Gospodarze z pasją

W 2015 roku założyliśmy stowarzyszenie, którego jednym z celi statutowych jest edukacja proekologiczna. Każdego roku realizujemy projekty mające na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat owadów zapylających w przyrodzie.

„Cztery pory roku oczami pszczoły”

„Popołudnie z rodziną pszczelą”

Jeżeli chcesz skorzystać napisz do nas!

Organizujemy także warsztaty dla szkół i rodzin.