Pasieka Chmielewscy

Pasieka rodziny Chmielewskich

Polska od wieków była postrzegana jako kraina miodem i mlekiem płynąca. Przebywający na tych terenach żyd Hiszpański, Ibrahim ibn Jakub tak opisuje Polskę „…jest on najrozleglejszy z ich (słowiańskich) krajów. Obfituje on w żywność, mięso, miód i rolę orną.”

Wielkopolska lesistość zachęcała tutejsze ludy do trudnienia się bartnictwem. Jednak w  miarę rozwoju gospodarki folwarcznej malał areał lasów i na terenie Wielkopolski zaczęło rozwijać się pasiecznictwo i pszczelnictwo. Niebywały wkład w tą dziedzinę gospodarki na terenach Wielkiego Księstwa Poznańskiego włożył Gen. Dezydery  Chłapowski, który to w roku 1816 odkupił majątek od ojca Józefa Chłapowskiego – Starosty kościańskiego i zaczął  gospodarować w bardzo innowacyjny sposób.

Jednym z nowatorskich pomysłów było sadzenie pasów wiatrochronnych. Pasy te, nie tylko przyczyniały się do lepszych plonów, ale także były źródłem drewna oraz pożytku dla pszczół, ponieważ dominującą rośliną była nektarodajna robinia akacjowa.

Jedno z najstarszych, liczące ponad sto lat rośnie  przy drodze z Turwi do Kopaszewa, a obsadzone oczywiście  robinią akacjową nazywane jest „Traktem Chłapowskiego”. Tam właśnie stacjonuje Pasieka rodziny Chmielewskich, w której zamiłowanie do  pszczelarstwa przekazywane było z ojca na syna od lat 50 –tych XX wieku. Tradycja i doświadczenie sprawiły, że jest to największa pasieka stacjonarna w Kopaszewie. Podtrzymywanie wieloletnich tradycji  pszczelarskich w Kopaszewie, które zapoczątkował  Gen. Dez. Chłapowski  kontynuował  od 1955 roku Kazimierz Chmielewski nasz ojciec i dziadek.

Po jego śmierci  w 1964 roku pasiekę przejął Czesław Chmielewski, którą do dzisiaj prowadzi razem z synem Radosławem. Od niedawna dołączył do nich  9 letni Staś.

Pasieka rodziny Chmielewskich na portalach społecznościowych

Zapraszamy na nasz kanał na YouTube, oraz na profil Facebooka