Miody z Kopaszewa – produkt tradycyjny

Pielęgnowanie tradycji zaowocowało wpisaniem Miodów z Kopaszewa na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Kiedy kto kocha swój kraj, to nie tylko o tem myśli, aby z niego ciągnąć zyski, ale i o tem, jak go podnieść. Kraj nasz płaski jest i pozbawiony pięknych widoków, starajmy się to nagrodzić, ozdabiając go roślinnością” (Dezydery Chłapowski „O rolnictwie” Poznań 1852). Działania generała, któremu przyświecała powyższa myśl sprawiły, że mikroklimat Kopaszewa, usytuowanego z dala od obiektów przemysłowych jest specyficzny i niepowtarzalny, a miody produkowane z nektarów występujących tu roślin smaczne i zdrowe.