Regulamin

REGULAMIN Sklepu Internetowego www.tradycyjne.eu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.tradycyjne.eu

Sprzedającym jest Tradycyjne.eu, Dorota Marcinkowska-Chmielewska z siedzibą w Jerce na  os. W. Witosa 2, NIP 6981600693 chmielewskadorota@o2.pl , kom.508 093 386, zwanego sklepem.

  • 1 Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem  www.tradycyjne.eu

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są: oryginalne, wolne od wad, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

W celu złożenia i realizacji zamówienia, Klient musi dysponować aktywną skrzynką elektroniczną za pośrednictwem której nastąpi kontakt w kwestiach realizacji zamówienia.

Klient dokonujący zakupów w sklepie musi być osobą pełnoletnią.

  • 2 Składanie zamówień

Złożenie zamówienia polega na dodaniu wybranych ze strony   www.tradycyjne.eu, zakładki sklep produktów, dodanie ich do koszyka, wybranie formy wysyłki , podania danych do wysyłki i wybrania opcji płatności. Nie jest wymagane założenie konta w celu realizacji zamówienia.

Podane na stronie ceny są cenami brutto. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, jest on naliczany podczas składania zamówienia.

Zamówienie można złożyć 24 h/ dobę, ale realizacji zamówień następuje wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Zamówienie może być zrealizowane tylko jeśli Klient wypełni poprawnie formularz składania zamówienia, poda prawidłowe dane adresowe, e-mailowe i numer telefonu.

Jeśli podane przez Klienta dane nie będą prawidłowe, sklep skontaktuje się z klientem w celu weryfikacji zamówienia. Jeśli kontakt nie będzie skuteczny, sklep ma prawo anulować zamówienie.

Paczki wysyłamy wyłącznie kurierem (za pobraniem lub przy płatności z góry). Zamówienie można też odebrać osobiście  w siedzibie sklepu.

Koszt wysyłek jest kalkulowany podczas składania zamówienia. Paczka do 30kg, płatność z góry to koszt 16 zł, płatność za pobraniem do 30kg to koszt 19 zł.

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w bazie sklepu podczas składania zamówienia.  Zamówienie jednak nie może zostać zrealizowane, jeśli Klient nie poda swoich danych osobowych niezbędnych do jego realizacji. Klient ma prawo w dowolnej chwili usunąć swoje dane z bazy danych klientów sklepu, edytować je kontaktując się ze sklepem na adres chmielewskadorota@o2.pl ,

Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację o statusie jego realizacji oraz podczas zmiany jego kolejnych statusów.

Czas rozpoczęcia realizacji zlecenia odbywa się od momentu wpływu na konto zapłaty za zamówienie (płatność z góry) lub od złożenia zamówienia (płatność za pobraniem).

Czas dostarczenia  zamówienia do Klienta jest zależny od czasu realizacji zamówienia przez firmę kurierską  DPD (około 1-2 dni).

  • 3 Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: “art. 27, 28, 29, 31, 37 i 38 ustawy o prawach konsumenta.). Produkt musi być jednak w stanie nienaruszonym. Oświadczenie należy wysłać na adres sklepu lub e-mail: chmielewskadorota@o2.pl ,Zwrot musi nastąpić najpóźniej w terminie 14 dni od momentu jego otrzymania.

  • 4 Reklamacje

Reklamacje należy składać na adres korespondencyjny sklepu lub e-mail: chmielewskadorota@o2.pl ,

Złożenie reklamacji polega na przesłaniu wyjaśnienia reklamacji (powód reklamacji) wraz z dowodem zakupu i zdjęciem.

Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej złożenia (wysłania na adres korespondencyjny). Sklep może wymienić towar na nowy lub oddać pieniądze za zakupiony towar.

  • 5 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z zakupami jest Sklep.

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta.

Klient może zmienić swoje dane osobowe lub je usunąć kontaktując się ze sklepem na adres chmielewskadorota@o2.pl ,

Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie, kontaktując się na e-mail chmielewskadorota@o2.pl ,

Klient nie może zmienić danych jednorazowego zamówienia jeśli to już zostało do niego nadane.

  • 6 Ustalenia końcowe

Sklep może zmienić regulamin w każdej chwili o czym poinformuje Klienta e-mailem.

Sklep może zmienić ceny produktów w dowolnej chwili. Zmiana nie dotyczy zamówień będących w realizacji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych GIODO z dnia z dnia 10 maja 2018 r.

Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej.